Instalacja odgromowa kościoła.

Została zamontowana instalacja odgromowa na naszym kościele.

Instalacja odgromowa będzie chroniła nas przed uderzeniem pioruna i pożarem, który mógłby strawić kościół wraz z jego skrzętnie kompletowanym wyposażeniem, także z ławkami.

Dziękujemy naszym hojnym Darczyńcom z parafii oraz spoza naszej parafii, za obdarzenie nas zaufaniem i wspieranie naszych inwestycji parafialnych środkami finansowymi.

Pamiętamy, że organizowanie naszych działań nie byłoby możliwe bez Waszej pomocy.

Wpłaty indywidualne : Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana Męczennika w Elblągu nr konta :

93 1020 1752 0000 0502 0276 9818 – (w opisie przelewu darowizna na cele kultu religijnego). Można także skorzystać z blankietów wyłożonych na stoliku (blankiety bez niebieskiego paska).

dodatkowo:

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, przy wyjściu z kościoła zbierane będą ofiary indywidualne na sfinansowanie tej ważnej inwestycji. Dziękujemy wypróbowanym parafianom, którzy te zbiórki inwestycyjne w pierwsze niedziele miesiąca tak wytrwale przeprowadzają.

Bóg Zapłać

Nasze nowe ławki w świątyni.

Dziękujemy naszym hojnym Darczyńcom z parafii oraz spoza naszej parafii, za obdarzenie nas zaufaniem , wsparciem środkami finansowymi ,naszej wspólnej inwestycji parafialnej.  
             
                  Bóg Zapłać
Cieszymy się nimi i ufamy, że wiele następnych pokoleń będzie z nich korzystać. 

Prosimy, by nie stawiać stóp na klęcznikach, aby ich nie niszczyć, aby ławki na długo zachowały piękny wygląd.