Caritas w parafii.

Parafialny Oddział Caritas przy Parafii Świętego Floriana Męczennika w Elblągu został utworzony w 1992 roku. Zasadniczym celem jego działania jest świadczenie czynnej miłości parafianom dotkniętym biedą materialną, a także duchową. Konkretne wsparcie udzielane jest poprzez wydawanie produktów spożywczych, zakup podręczników i przyborów szkolnych, dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów, zakup lekarstw. Członkowie Caritas co roku przygotowują świąteczne paczki. Zajmują się także rozprowadzeniem wigilijnych i wielkanocnych świec.
Grupa Caritas  Przewodniczącą jest Pani Grażyna Gawlińska. Opiekunem proboszcz ks. Ryszard Milewski.

Dodaj komentarz