Nasze nowe ławki w świątyni.

Dziękujemy naszym hojnym Darczyńcom z parafii oraz spoza naszej parafii, za obdarzenie nas zaufaniem , wsparciem środkami finansowymi ,naszej wspólnej inwestycji parafialnej.  
             
                  Bóg Zapłać
Cieszymy się nimi i ufamy, że wiele następnych pokoleń będzie z nich korzystać. 

Prosimy, by nie stawiać stóp na klęcznikach, aby ich nie niszczyć, aby ławki na długo zachowały piękny wygląd.