Duszpasterze parafii.

Obecny proboszcz

ks. kan. dr Ryszard Milewski (od lipca 2022 ) kontakt:500209310,55 235501

Poprzedni proboszczowie :
ks. Andrzej Klukowski (2010–2022)

śp. ks. Arkadiusz Chojnacki (1998–2010)

ks. Janusz Łukowski (1996–1998)

ks. Krzysztof Brzozowski (1991–1996)

Księża wspomagający w latach 1991-2010

śp .ks. Henryk Brywczyński, ks. Jan Halberda, ks. Ryszard Półtorak,

śp. ks. Radosław Robak , ks. Piotr Woźniak